EU projekt

Projekt raSTEM

raSTEM- Razvoj STEM-a u Vukovaru

Projekt: raSTEM – Razvoj STEM-a u Vukovaru
Trajanje: 12.05.2021.-11.05.2023.
Financijska potpora: Europska unija/ Europski Socijalni fond/ Ured za udruge Vlade RH

Poziv: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a
Nositelj projekta: Mirovna grupa mladih Dunav

Partneri na projektu:
1.    Vura d.o.o. –  Razvojna agencija Vukovar
2.    Europski dom Vukovar
3.    Gimnazija Vukovar
4.    Tehnička škola Nikole Tesle
5.    Sveučilište u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija
6.    Grad Vukovar

Iznos dodijeljene potpore: 2.701.797,26 HRK ( od čega je EU sufinanciranje 85 %  – 2.296.527,67 HRK  i 15 % Državni proračun RH s pozicije Ureda za udruge Vlade RH –  405.269,59 hrk)

 

Opći cilj projekta:

Cilj projekta raSTEM je jačanje kapaciteta organizacije civilnog društva za popularizaciju STEM-a kroz razvoj novih i inovativnih STEM sadržaja za krajnje korisnike- djecu, mlade i opću populaciju
Ciljana skupina projekta:  OCD-ovi na području grada Vukovara
Projektne aktivnosti:
1.    Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa popularizacije STEM-a
2.    Organizacija trajnih postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a i provedba pilot grupa za krajnje korisnike: djecu, mlade i opću populaciju
3.    Razvoj i provedba višednevnih lokalnih radionica sa svrhom popularizacije STEM-a
4.    Promidžba i vidljivost
5.    Upravljanje projektom i administracija
Projektom će se osigurati trajni postavi 2 kabineta te će razviti i provesti programi STEM radionica kako bi se ojačali kapaciteti OCD-a i partnera na projektu za kreiranje inovativnih STEM sadržaja. Osim utjecaja na popularizaciju STEM-a, te razvoj znanja i vještina povezanih sa znanosti, projekt će utjecati i na popularizaciju nobelovca Lavoslava Ružičke, njegovog rada i značaja putem stalnog postava znanstvenog escape room-a, koji će obuhvaćati sve grane znanosti i na taj način učiniti znanost atraktivnom za djecu i mlade. Uz znanstveni escape room, kreirati će se i kabinet za informatiku i robotiku, u kojem će se provoditi  robotički kampovi.
Razvijeni sadržaji biti će dostupni krajnjim korisnicima putem video igre koja će se razviti u okviru projekta i na inovativan način omogućiti pristup i popularizaciju STEM-a