Mirovna grupa mladih Dunav

Studijska posjeta Oroslovje – Posjet Parku znanosti Oroslavje

Studijski posjet Parku znanosti Oroslavje održan je 14.07.2022. godine u kome je sudjelovalo 28 sudionika partnerskih organizacija na projektu –  članova radne skupine, uposlenika, volontera I članova OCD-a.  Studijskom posjetom osigurano je da korisnik I partner  steknu uvide u primjenu STEM-a u praksi te primjene viđeno u razvoju svojih programa i aktivnosti kako bi ojačali kapacitete OCD-ova.