Mirovna grupa mladih Dunav

Organizacija postava Tehničko robotički kabinet –  TRK

Postav  – Tehničko robotički kabinet –  TRK postavljen je u rodnoj kući Lavoslava Ružičke kojom upravlja Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar. U sklopu organizacije postava uređen je ulazni prostor, i sam kabinet koji je pripremljen za provedbu kampova i radionica iz robotike.