Mirovna grupa mladih Dunav

Organizacija postava Znanstveni escape room na temu Lavoslava Ružičke (ZERO)

Postav – Znanstveno escape rooma -a postavljen je u rodnoj kući Lavoslava Ružičke kojom upravlja Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar. U sklopu organizacije postava uređen je ulazni prostor, čekaonica i sam escape room.

Zadatci escape rooma napravljeni su na temu Lavoslava Ružičke i sastoje se od 3 sobe i svaka soba ima po 1 zadatak.