Projekt raSTEM

Mirovna grupa mladih Dunav

Projekt raSTEM

O projektu

Projekt: raSTEM – Razvoj STEM-a u Vukovaru
Trajanje: 12.05.2021.-11.05.2023.
Financijska potpora: Europska unija/ Europski Socijalni fond/ Ured za udruge Vlade RH

Nositelj projekta: Mirovna grupa mladih Dunav

Cilj projekta raSTEM je jačanje kapaciteta organizacije civilnog društva za popularizaciju STEM-a kroz razvoj novih i inovativnih STEM sadržaja za krajnje korisnike- djecu, mlade i opću populaciju.

Pogledajte

Pratite nadolazeća događanja na našem kalendaru.

Što smo pripremili od

Aktivnosti

Nekoliko riječi o

Lavoslavu Ružički

Lavoslav Ružička rođen je u Vukovaru 13. rujna 1887. godine. U razdoblju od 1906. do 1910. studirao je kemiju na Visokoj tehničkoj školi u Karlsruheu u Njemačkoj, gdje je stekao zvanje dr. pod nadzorom profesora Staudingera, osnivača makromolekularnih znanosti. Kao asistent profesora Staudingera do 1916. radio je na istraživanju structure aktivnih komponenata biljke dalmatinskog buhača. Posebno se interesirao za kemiju terpena i istraživanja sinteze mirisa.